Chronologie 70 Jaar Molukse gemeenschap in Huizen 1951 – 2021

JULIA TOMASILA – SNELL “70 JAAR IN DEN VREEMDE”


Herinneringen aan Kamp Almere – Jul C Tomasila – Snell

2 maart 2013 Reunie & 1 juni 2013 Onthulling gedenkpaneel – Arleny Lahumeten


1. 20-02-1951: Vertrek uit Tandjung Perak, de haven van Soerabaja. De ms Kota Inten voer ten zuiden van Ceylon en passeerde Kaap Guardafui (Somalië). 

2. 06-03-1951: Aankomst in Aden (Zuid-Yemen). 

3. 06-03-1951: Vertrek uit Aden. 

4. 10-03-1951: Aankomst in Suez (Egypte). 

5. 10-03-1951: Vertrek uit Suez. 

6. 11-03-1951: Aankomst in Port Said (Egypte). 

7. 11-03-1951: Vertrek uit Port Said. De Kota Inten voer om Gibraltar. 

8. 21-03-1951: Aankomst van de ms Kota Inten aan de Lloydkade in Rotterdam voor een tijdelijk verblijf in Nederland met aan boord 1022 passagiers, waarvan 900 KNIL militairen met hun gezinnen en 122 repatrianten. 

9. 21-03-1951: Met bussen werd men naar kamp Amersfoort gebracht. In Kamp Amersfoort arriveerden de KNIL-militairen en hun gezinnen om gedemobiliseerd(ontslagen uit de militaire dienst) te worden en een medische test te ondergaan. Vanuit Amersfoort werden zij door Nederland verspreid. 

10. 21-03-1951: Onze 1e generatie en hun gezinnen gingen naar kamp Almere – toegewezen als tijdelijk verblijfplaats – in Huizen, waar ze in barakken werden ondergebracht. 

11. 10-5-1951: Eerste baby wordt in kamp Almere geboren. 

12. 1951*: Omdat er geen kerkgebouw was in het kamp werd de eerste kerkdienst gehouden in de ´Nieuwe kerk´ aan de Brede Englaan in Huizen. 

13. 19-9-1951*: Eerste overlijden van de eerste generatie in kamp Almere. 

14. 21-12-1954: Keiese families verhuisden na grote ruzie in het kamp naar elders in Nederland. 

15. 21-12-1954: Gezinnen met een islamitisch geloof verhuisden naar Wyldemerk een woonoord in Friesland en naar Waalwijk omdat daar een moskee aanwezig was. 

16. 14-10-1955: Het eerste grote bruiloftsfeest in een circustent op het plein. Huwelijk van Johanna Snell en Nico Matitaputty. 

17. 17-10-1956: Grote brand in kamp Almere. Tien gezinnen werden dakloos. O.a. de families Tomasila, Solisa, Lahumeten, Dirks, Putuhena en Pattinama. 

18. 1956*: ‘Zelfzorgregeling’ werd ingevoerd in 1956. Dit betekent dat de Molukkers voor hun eigen levensonderhoud moesten zorgen. Reden waarom er witte keukenblokken in kamp Almere werden neergezet. Deze werden tot wooneenheden omgebouwd omdat ze niet als zodanig werden gebruikt. 

19. 25-12-1957: President Manusama bezoekt kamp Almere. 

20. 1958*: Kamp Almere uitgebreid met 6 barakken. 

21. 05-07-1958: Eerste gezin verhuisd uit kamp Almere naar de bebouwde kom in Huizen. 

22. 24-12-1959: Oprichting Kinderkoor ‘Tunas’. 

23. 04-1960 en 04-1961: Ca. 45 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar gingen voor één week op vakantie naar Texel en werden ondergebracht bij gastgezinnen. 

24. 04-01-1968: Opening Pniëlkerk gelegen op de hoek Weideweg en Gemeenlandslaan in Huizen. 

25. 10-06-1972: Opening stichting Boenga Tjengkeh aan de Weideweg. Het gebouw is gevestigd in één van de laatste barakken uit kamp Almere. 

26. 07-1972*: Laatste gezin vertrekt uit kamp Almere naar de bebouwde kom van Huizen. 

27. 01-04-1978: Oprichting voetbalclub sc AH78. 

28. 26-09-1992: Heropening Pniëlkerk na een grote verbouwing. 

29. 19-04-2003: Opening stichting Gosepa. Vanwege de bouw van een appartementencomplex verhuisde Stichting Boenga Tjengkeh naar het Gooierserf waar de naam werd veranderd in stichting Gosepa. 

30. 21-03-2011: Kerkdienst met de gehele Molukse gemeenschap in de Nieuwe Kerk aan de Brede Englaan in het kader van 60 jaar Molukkers in Nederland. 

31. 26-03-2011: Herdenkingstocht vanaf voormalig kamp Almere, waar bij de nieuwe- en oude begraafplaats een kranslegging plaatsvond en 1 minuut stilte werd gehouden. Vervolgens naar stichting Gosepa voor een “Herdenkingsfeest”. 

32. 01-03-2013: Lancering website 60jaarmolukkershuizen.com 

33. 02-03-2013: Reünie oud kamp Almere bewoners. 

34. 11-04-2013: Oprichting stichting 60 Jaar Molukkers Huizen. 

35. 01-06-2013: Onthulling gedenkpaneel bij voormalig kamp Almere aan de Oud Bussummerweg. 

36. 15-03-2014: Lancering website malukuhuizen.nl 

37. 22-03-2014: Onthulling herdenkingsmonument aan de Gemeenlandslaan. 

38. 16-11-2019: Benefiet concert in de Kruiskerk waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving bij de Molukse eilanden. 

39. 16-01-2021: Actie ´Renovatie nieuw dak´ voor de Pniëlkerk. 

40. 01-02-2021: Lancering nieuwsbrief redactie malukuhuizen.nl 

41. 21-03-2021: Heden (21 maart 2021) een bijzondere gedenkdienst ter nagedachtenis aan de “aankomst eerste generatie” op 21 maart 1951, 70 jaar geleden. 

Bron: Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen – Moluks Historisch Museum – Julia Tomasila-Snell – Arleny Lahumeten 

 Hier is geen datum van bekend. 

Klik voor PDF


Klik voor PDF

OPROEP BURGEMEESTERS

Ontvangst Molukkers was onwaardig, hoogste tijd om dat na 70 jaar goed te maken met erkenning en steun

Burgemeesters van gemeenten met veel Molukse inwoners doen een oproep aan de regering het hun aangedane leed te erkennen en met ondersteuning over de brug te komen.

Op 21 maart is het 70 jaar geleden dat Molukkers, ofwel KNIL-Ambonezen, voor een tijdelijk verblijf van maximaal zes maanden naar Nederland werden gebracht. 21 maart 1951 is de datum dat het eerste schip in Rotterdam aankwam. Het betrof geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. Zij kwamen met hun gezinnen. De militairen hadden niet alleen gediend, maar ook gevochten in naam van onze koningin.

Desalniettemin werd deze groep mensen niet met alle egards ontvangen in Nederland. Van een warm bad vol dankbaarheid was geen sprake. Het werd een ijskoude douche. De Ambonezen werden weggestopt in kampen die kort daarvoor nog door de Duitse bezetter waren gebruikt. De strijders voor de Nederlandse belangen werden zelfs ontslagen uit het leger. En van een snelle terugkeer was helemaal geen sprake meer. Er was veel leed, onbegrip en woede. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap.


Betekenisvolle stap


Wij als burgemeesters die zich verbonden voelen met de Molukse gemeenschap, menen dat het hoog tijd is voor een betekenisvolle stap. Het zou het nieuwe kabinet sieren om het bijzondere historische moment dit jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag.
De erkenning van deze situatie is van groot belang omdat de onvrede, die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen, ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken.

Zeker bij de jongste generaties zal een dergelijk gebaar veel pijn weghalen. In aanvulling hierop zal er vanuit het kabinet ook meer geïnvesteerd moeten worden (onder andere via gemeenten met Molukse wijken) in de Molukse gemeenschap. Hierbij gaat het wat ons betreft om versterking van de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis maar ook om versterking en ondersteuning op sociaal en economisch gebied.

Daarbij valt te denken aan projecten om de Molukse geschiedenis in het onderwijs in te passen, meer aandacht voor Molukse ouderen, het versterken van jongerenwerk in de wijken en tentoonstellingen en projecten om de Molukse cultuur levend te houden.

Molukkers in Nederland hebben een grote verbondenheid met elkaar. Dat blijkt ook wel uit de diverse Molukse wijken en de wijze waarop Molukkers zich verbinden binnen gemeenten waar geen Molukse wijken zijn. Aan de andere kant zien we Molukkers in alle geledingen van de Nederlandse samenleving die er in slagen hun toekomst vorm te geven.

Succesverhalen

Er is ook een groot aantal rolmodellen. Molukse mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die boven zichzelf zijn uitgestegen en een voorbeeldfunctie vervullen. Het prachtige, onlangs uitgebrachte boek Role models, 70 Molukse succesverhalen is daar het bewijs van.

Er is sprake van een enorme veerkracht. Men verstaat de evenwichtskunst tussen respect en aandacht voor de eigen geschiedenis en het vooruitkijken naar de toekomst in Nederland. Dit vereist blijvende aandacht naar toekomstige generaties gezien het verleden.

Er zullen dus van alle kanten stappen moeten worden gezet. Vanuit de Nederlandse samenleving en overheid een erkenning van het leed dat is aangedaan. Aan de andere kant moet er worden gekeken naar de toekomst. Voor de Molukkers van toen, maar ook zeker de Molukkers van nu en straks. Want zoals het boek Role models beschrijft: ‘Je kan niet hopen op een beter verleden, maar wel bouwen aan een hoopvolle toekomst.’

Laten we dát doen. Na de erkenning van het aangedane leed uit het verleden kunnen we door met de toekomst. Wij als burgemeesters zijn trots op de Molukse gemeenschappen in onze gemeenten. Omdat onze Molukse inwoners in het algemeen goed hun weg vinden in de Nederlandse samenleving, mét aandacht voor hun culturele identiteit. Er zijn talrijke individuele voorbeelden van Molukkers die maatschappelijk slagen. Toch zien wij nog altijd achterdocht ten opzichte van de overheid. Een landelijk overleg zou helpen om deze achterdocht weg te halen. Voorheen was dat overleg er, alles is nu neergelegd bij gemeenten. We zien uit naar de samenwerking en een mooie toekomst.

Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden
Victor Molkenboer, burgemeester Woerden
Marco Out, burgemeester Assen
Paul Depla, burgemeester Breda
Gerdo van Grootheest, burgemeester Culemborg
Tom Horn, burgemeester Epe
Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester Helmond
Niek Meijer, burgemeester Huizen
Martijn Vroom, burgemeester Krimpen aan den IJssel
Roderick van de Mortel, burgemeester Vught
Han Weber, burgemeester Zuidplas
Karel Loohuis, burgemeester Hoogeveen
Mieke Damsma, burgemeester Midden-Drenthe
Peter Oskam, burgemeester Capelle aan den IJssel
Hans Beenakker, burgemeester Tiel
Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen
Ap Reinders, burgemeester Stichtse Vecht

Bron : volkskrant.nl – ontvangst-molukkers-was-onwaardig de redactie


Burgemeester Bolsius: kabinet, kom na zeventig jaar met excuses aan de Molukse gemeenschap

Burgemeester Lucas Bolsius © Nico Brons

Het nieuwe kabinet Rutte moet haar excuses aanbieden aan de (nabestaanden van) de Molukkers die 70 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald, en daarbij met geld over de brug komen om de huidige generatie te steunen. 

Dat vindt burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort. Hij onderschrijft hiermee desgevraagd de oproep die elf ambtsgenoten dinsdag in De Volkskrant deden. Amersfoort heeft weliswaar geen grote Molukse wijk, maar heeft wel een bijzondere relatie met de geschiedenis van het volk: toen de voormalig militairen en hun gezinnen in 1951 voet aan wal zette, werden ze onder meer in voormalig Kamp Amersfoort ondergebracht.

,,Het verblijf zou tijdelijk zijn, voor zes maanden”, aldus raadslid Noëlle Sanders van Lijst Sanders, die Bolsius dinsdagavond vroeg de brief mede te ondertekenen. ,,Ze werden bij aankomst echter gelijk ontslagen en kregen geen cent voor de drieënhalf jaar trouwe dienst in de strijd tegen de Japanners. Hen werd wel beloofd dat ze een eigen land zouden krijgen, maar dat is nooit gebeurd.”

Radio

Burgemeester Bolsius hoorde zaterdag op de radio van de actie van zijn collega’s, zo vertelde hij dinsdagavond in de vergadering van de gemeenteraad. ,,Wij zijn niet gevraagd de brief mede te ondertekenen, maar uiteraard onderschrijf ik de oproep van harte. De open brief aan het kabinet is inmiddels gepubliceerd, maar ik ga alles in het werk stellen om te laten weten dat Amersfoort zich óók hard maakt voor deze kwestie.”

En niet alleen Amersfoort, zo blijkt: Bolsius heeft ook contact gezocht met Jan Luteijn, waarnemend burgemeester van Barneveld. Dit dorp heeft wél een grote Molukse gemeenschap. ,,Ik laat de communicatie verder aan Barneveld, maar hij gaf in ieder geval aan de oproep zeker te begrijpen en te steunen.”

Bron : ad.nl – burgemeester-bolsius-kabinet-kom-na-zeventig-jaar-met-excuses-aan-de-molukse-gemeenschap door Artwin Kreekel 


Het MHM presenteert de livestream uitzending BETA DISINI (IK BEN HIER) op Zondag 21 maart om 12:00.

Op deze dag is het exact 70 jaar geleden dat de eerste schepen met grote groepen Molukse gezinnen in Nederland aankwamen. De NOS besteedt diezelfde dag aandacht aan dit historische feit met een thema-uitzending. Daarnaast gaat de virtuele wisselexpositie IKAT van start. Een expositie waarin verschillende hedendaagse kunstenaars hun perspectief op Molukse kunst en cultuur delen. ✨


Nira Kakerissa 70 jaar Molukkers in Nederland

Pidato K.N. mr. John Wattilete 21 maart 2021

De erfenis, 70 jaar Molukkers in Nederland


Na 70 jaar is kille ontvangst Molukkers niet zomaar met excuus weg te poetsen. ’Tweede generatie neemt de pijn over’, zegt Rudi Sabandar. Huizer herdenking bij graven.

De Molukse herdenking zondag bij de graven. Zeventig jaar geleden kwamen oud-KNIL-militairen naar Nederland. Tweede van rechts is Rudi Sabandar.
© Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

De Molukse gemeenschap in Huizen reageert met verbazing op de mogelijke excuses van de Nederlandse regering over de kille behandeling bij aankomst op 21 maart 1951, precies zeventig jaar geleden. „Die hadden ze moeten aanbieden aan de eerste generatie, maar die leeft niet meer. Hun kinderen nemen de pijn over”, zegt Huizer Rudi Sabandar (68). Hij is zoon van een voormalig KNIL-militair en lid van de stichting 60 jaar Molukkers Huizen, die tien jaar geleden is opgericht.Elf burgemeesters hebben een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om het leed dat de Molukkers is aangedaan te erkennen. Ook de Huizer burgemeester is een van de ondertekenaars van de brief.

Bron : gooieneemlander.nl- door Jetty Claus


 21-03-2021 Kort verslag ceremonie 70 Jaar Molukkers in Huizen. 

Ruud Sabandar, Mickey Matitahatiwen en Otjep Bonjaktutur namens Stichting 60 jaar Molukkers Huizen en een aantal leden van wandelgroep Sporty waaronder Eli Nikijuluw, John Salampessy en Lambert Huwae hadden om 06.45 uur bij Pnielkerk afgesproken om tezamen naar Kamp Almere te gaan om onze 1-ste generatie ouders te gedenken/herinneren dat zij 70 jaar geleden in Huizen zijn aangekomen.

Ter plekke bij Gedenkpaneel kamp Almere werd om ca. 7.00 uur een kort Coronaproof ceremonie gehouden in de vorm van een “Bloemlegging”, vervolgens lagu “Sekarang Bri Sjukur” ten gehore gebracht middels een opname, vervolgens “1 minuut stilte” en daarna ter afsluiting werd lagu “Api Indjil Terus Menjala” afgedraaid. 

Na de ceremonie werd volgens planning een wandeltocht van ca. 25 minuten naar de Nwe. Begraafplaats op de Naarderstraat ingezet. Op de Nwe. Begraafplaats aangekomen werd de graven van onze 1-ste generatie ouders bezocht en bij stil gestaan. Bezoek aan Nw. Begraafplaats heeft ca. 45 minuten geduurd. 

Vervolgens een wandeltocht ingezet vanaf de Nwe Begraafplaats naar de Oude Begraafplaats met hetzelfde ritueel als de Nwe. Begraafplaats en duurde ca. 25 minuten. 

Om vanaf de Oude Begraafplaats naar het Monument op de Gemeenlandslaan nabij de Pnielkerk te komen is de wandeltocht voortgezet en via de Ceintuurbaan, Haardstedelaan, Tulpstraat om op de plek en/of plaats van bestemming te arriveren.

Bij het Monument was de ceremonie alleen een “bloemlegging” en “1 minuut stilte”. En om ca. 09.45 uur werd de korte ceremonie in besloten kring afgesloten. 

Otjep Bonjaktutur 

Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen  

Info: info@60jaarmolukkershuizen.com