Dankwoord namens het bestuur

Het gedenkpaneel bij woonoord kamp Almere en het monument op de Gemeenlandslaan staan er!!

Er is reeds veel gesproken en geschreven over het gedenkpaneel;

de sponsoren, alle organisaties en particulieren die meegedragen hebben aan de totstandkoming van het bovengenoemde zijn reeds bedankt.

Nu enige woorden over het benefietconcert in de Zenderkerk op 21 maart en de onthulling en festiviteit op zaterdag 22 maart 2014.

Langs deze weg dank ik de Zenderkerk, Deo Juvante Huizen en dirigent, het gemengd Moluks Koor en dirigenten, de Gospel Koren en sopraan Willemijn hartelijk voor hun bijdrage aan het benefietconcert op 21 maart in de Zenderkerk.

Tevens gaat mijn dank uit naar een ieder, wonend in en buiten Huizen, voor haar/zijn aanwezigheid bij de onthulling van het monument en/of de festiviteit op zaterdag 22 maart.

Mijn dank gaat speciaal uit naar de eerste generatie, die bij de onthulling van het monument vooraan stond/zat; ongetwijfeld moet dit een emotioneel moment zijn geweest! Ik durf met stelligheid te zeggen dat onze ouders, die van ons heengegaan zijn, zeker trots op u en ons geweest zouden zijn; dit hebben wij allen voor elkaar gekregen!!

De onthullingsdag is op een liefdevolle en vreugdevolle manier verlopen. Ik kan niet iedereen bij naam noemen; dank aan de Pniel Kerk en aan Stichting Gosepa, aan de sprekers bij het monument, alle vrijwilligers die de inwendige mens verzorgd hebben, alle jongens/meisjes van de “bonnen” verkoop, de vrijwilligers achter de bar , de vertederende “menare” groep uit Leerdam, de uitstekende “muzikale” verzorging; dank ook aan allen die “jajan2” verzorgd hebben.

Ik heb nog een ding toe te voegen. Mocht u bij tijd en wijle langs ’t monument op de Gemeenlandslaan fietsen, wandelen of rijden, werp dan een blik op onze “bronzen oom en tante” en geef ons door als u een beschadiging of iets van dien aard ontwaart. Dit geldt tevens ook voor het gedenkpaneel bij Kamp Almere.

Dank u!

Arleny Lahumeten
namens Stichting 60 jaar Molukkers Huizen