Donatie tbv Ambon

Comité 60 jaar Molukkers uit Huizen als adoptieouder in Ambon

Op maandag 21 maart 2011 is tijdens de herdenkingsdienst in de Nieuwe kerk in Huizen, een bedrag ad € 1.075,90 gecollecteerd.

domiliana

Vóór de herdenkingsdienst is door het ‘Comité 60 Jaar Molukkers in Huizen’ besloten om de helft van het bedrag te schenken aan een goed doel op Ambon en de andere helft als beginkapitaal te gebruiken voor het oprichten van een herdenkingsmonument voor onze eerste generatie. Dit is de doelstelling waar het comité zich voor zal inzetten en zal trachten deze binnen onbepaalde tijd te mogen verwezenlijken. Het Comité heeft unaniem gekozen voor Stichting Domiliana te Zutphen. Deze Stichting ondersteunt het Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen van onze samenwerkingspartner LSM Cergas op Ambon. Op 2 augustus 2011 heeft het Comité een bedrag ad € 537,95 gedoneerd aan Stichting Domiliana ten bate van het onderwijsproject. Op 22 augustus 2011 heeft het Comité een schrijven ontvangen van de Stichting waarin het door ons gedoneerd bedrag reeds in goede orde is ontvangen. Op verzoek van het Comité wordt het geld besteed voor adoptie van een kind voor een periode van 4½ jaar. Het adopteren houdt in dat maandelijks € 10,00 ten goede komt aan een kind uit het Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen.

Met deze bijdrage wordt o.a. het schoolgeld, schooluniform, schoolboeken en verdere schoolbenodigdheden – en indien nodig – medische kosten of extra bijlessen voor het adoptiekind gefinancierd en tevens wordt de kosten van de veldwerkster en overige administratieve kosten van ± € 2,00 per maand bekostigd.
Uit: Nieuwsbrief November 2011 stichting DOMILIANA

lsm

Onderwijsproject voor kansarme kinderen: al bijna 75 kinderen gaan naar school. Het project ‘Kinderen uit kansarme gezinnen’ van LSM Cergas*) heeft als doel kinderen onderwijs te laten volgen zodat ze zicht hebben op een betere toekomst. Het gaat om kinderen die moeten werken om geld te verdienen voor het gezin, dus tijd en geld voor school is er niet. Domiliana en LSM Cergas streven ernaar om in ieder geval 75 kinderen onderwijs te laten volgen zodat ze zicht hebben op een betere toekomst. De afgelopen maanden heeft Stichting Domiliana hard gewerkt om zoveel mogelijk ‘adoptieouders’ te werven. En met succes! Deze ouders betalen 10 euro per maand per kind dat naar school gaat. We hebben zoveel aanmeldingen ontvangen dat inmiddels al bijna alle 75 kinderen naar school gaan. Voor de oudste kinderen geldt zelfs dat zij het afgelopen jaar hun school hebben afgerond.

“Een prachtig resultaat! Dit succes hadden wij zonder uw hulp niet kunnen realiseren. Wij, de ouders en hun kinderen zijn alle adoptieouders, zoals Stichting Comité 60 jaar Molukkers uit Huizen, dan ook heel erg dankbaar voor hun ondersteuning”, aldus Wim Latupeirissa.

Terugkoppeling voortgang kind aan adoptieouders

Stichting Domiliana is voor informatie over de voortgang op school afhankelijk van de veldwerkster van LSM Cergas. Het succes van het project betekent een forse hoeveelheid (administratief) werk voor haar. Zij doet dit werk naast andere werkzaamheden.

Daarnaast betekent het regelmatig volgen en bezoeken van de kinderen, hun ouders en de scholen in verschillende wijken en dorpen op het eiland Ambon, ook een enorme belasting qua (reis)tijd. Ondanks dat, werken Domiliana en LSM Cergas er hard aan om de adoptie-ouders toch informatie te geven over Nieuwsbrief november 2011 hoe het met ‘hun’ kind gaat op school. Bijvoorbeeld het delen van rapportcijfers en welke vakken het kind het leukste vindt.

Voor meer informatie www.domiliana.com Stichting Domiliana
Wim Latupeirissa (directeur) Hunzestraat 12
7417 XG Deventer
T: +31(0)6-509 704 43 E: info@domiliana.com

*) De samenwerkingspartner van stichting Domiliana op de Molukken is “LSM Cergas” (LSM = stichting), gevestigd in Ambon. Mensen en organisaties op de Molukken kunnen via LSM Cergas hun (microkrediet) projecten, bestemd voor stichting Domiliana, indienen. LSM Cergas is belast met de advisering over de projectaanvragen, begeleiding en monitoring van de projecten van stichting Domiliana. Periodiek brengen zij verslag uit aan stichting Domiliana over de voortgang van de lopende projecten en eventuele nieuw aangevraagde projecten op de Molukken.