Verhaal – Harry Dirk Nendissa

Harry Dirk Nendissa

Tijdens onze maandelijkse ontmoeting heb ik maar meteen de kans waargenomen om Harry Nendissa te interviewen.

(Gepubliceerd 6 februari 2016)

Harry Dirk Nendissa

Geboren op 25 maart 1941 in Meester Cornelis-Jatinegara Indonesië

Getrouwd met Jacoba Mulder op 14 september 1962 in Huizen.

Zij zijn gezegend met 2 kinderen : Ricky James en Ronald Alexander en hebben 5 kleinkinderen; 4 meisjes en 1 jongen

Wat zijn jouw herinneringen van de jaren op Ambon?

Ik heb de lagere school op Ambon gevolgd, ik weet zelfs dat mijn lerares juffrouw Louhenapessy heette. We woonden in ‘kamp’ Valentijn op Ambon, op de jalan Latumeten. Vader was KNIL militair en was daar gelegerd. Hij moest iedere keer weg, naar Ambon – Bandung en Semarang. Het laatste was hij gelegerd in ‘kamp’ Kromhout in Surabaya. Vanuit Surabaya zijn wij in 1950 naar Nederland vertrokken.

Wat zijn jouw herinneringen van de overtocht naar Nederland?

Wij zaten op de boot ‘Kota Inten’. Tsjaa….wat herinner ik mij daar nog van …dat wij onze eigen bestek in onze borstzakken hadden. We kregen meestal indisch eten, maar ik vond de rijst te papperig. We deden ook veel spelletjes aan boord en er waren ook bokswedstrijden. De overtocht duurde ongeveer 3 weken.

Herinneringen aan het kamp

Ik was 10 jaar toen wij in Nederland aankwamen en mocht meteen naar de 3de klas op de Julianaschool. En uiteraard met z’n allen lopend naar school. Mijn eerste schooljuf was juffrouw de Bruin en daarna juffrouw Deventer en meester van Vliet. In de 6de klas kregen wij meester Asmus, pruimpje was zijn bijnaam…hahaha…Na de lagere school naar de VGLO, als overbrugging, omdat ik te jong was om naar de zeevaartschool te gaan. Later ging ik naar Lochem en Dordrecht om de studie voort te zetten. Daarna ben ik gaan varen.

Wij woonden in barak F kamer 41. Barak F is later voor de helft afgebrand en fam. Rewarin ging toen wonen bij fam. Ahuluheluw. Onze deur stond als enige aan de kant van het plein, de anderen hadden aan de achterkant hun ingang. Er woonden 7 families in barak F : fam. Rinsampessy, fam. Samallo, fam. Rewarin, fam. Mual, fam. Snell, fam. Manuhutu en wij dus.

Herinneringen en contacten

Met beheerder, bakker, groenteboer e.d. Ik had wel goed contact met de hollanders, meneer Lantinga de beheerder, huisarts v.d. Berg, hij was plaatsvervanger van dokter Reuvekamp. Dan heb je ook nog visboer Hendrik Honing (bijnaam makreel).

Heb je herinneringen van contacten met de Huizer gemeenschap?

Doordat we iedere dag lopend naar school gingen, mocht je tussen de middag bij hollandse families eten. Bij fam. Vlaanderen en fam. Veerman, de mensen waren heel aardig en je was welkom.

Hoe ervaar je de huidige wereldgebeurtenissen?

Best wel zorgelijk, er is overal zoveel oorlog, zoveel geweld, er is geen respect meer voor elkaar.

Hoe vind je dat de jongeren omgaan met hun cultuur (roots, adat, geschiedenis, kerk, enz)?

Mijn kleinkinderen voelen zich wel Molukkers, ze onderzoeken en zijn wel trots op hun afkomst. En met pelaschap en zo wordt er wel rekening mee gehouden.

Hoe voel je je en hoe is jouw gezondheid?

Ik voel me fantastisch en heb geen klachten.

Heb je nog een wens?

Dat ik nog lang gezond mag blijven met vrouw, kinderen en kleinkinderen.