Foto album – reünie oud bewoners van kamp Almere

Op zaterdag 22 maart j.l. werd het herdenkingsmonument ter ere van en ter nagedachtenis aan de eerste generatie Molukkers in Huizen onthuld.

Het initiatief voor het oprichten van dit monument werd genomen door stichting 60 Jaar Molukkers Huizen. Er werd voor deze bijzondere dag een uitgebreid programma gemaakt die bestond uit een dag- en avondprogramma.

Zie fotogalerij

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-design-2.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is naambord.jpg

De voorbereiding…

Fotogallerij…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

!!!! FEEST **** PESTA !!!!

Suara Uliasser…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

Lelang…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

JWT….

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

Nunu_E…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

Sabor…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-streep.png

Kort verslag herdenkingsmonument en feestavond 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart j.l. werd het herdenkingsmonument ter ere van en ter nagedachtenis aan de eerste generatie Molukkers in Huizen onthuld. Het initiatief voor het oprichten van dit monument werd genomen door stichting 60 Jaar Molukkers Huizen. Er werd voor deze bijzondere dag een uitgebreid programma gemaakt die bestond uit een dag- en avondprogramma.

Voorafgaand aan de onthulling vond eerst een herdenkingsdienst plaats in de Pniëlkerk. Voorgangster van deze dienst was Domina Hasselt-Hattu uit Huizen. Hierbij waren veel genodigden aanwezig waaronder burgemeester Fons Hertog, wethouder Petra van Hartskamp, ds. Koppenhol, mevr. Van Driesten (vroeger maatschappelijk werkster in Kamp Almere), oud wethouder Baljet, de sponsoren, ingezetenen en oud bewoners uit de Molukse Huizer gemeenschap en veel belangstellenden uit de autochtone Huizer gemeenschap.

Aan de dienst werd medewerking verleend door het Moluks gemengd koor o.l.v. Christina Parinussa. Het was een prachtige en emotionele dienst. Bijzonder aan deze dienst was dat enkele liederen werden gezongen onder begeleiding van de tifa (Molukse trommel). Na de dienst werd het programma buiten voortgezet op een tiental meters van de kerk waar het herdenkingsmonument staat. Onder prachtige weersomstandigheden werd de aanwezigen welkom geheten door Otjep Bonjaktutur namens de stichting 60 Jaar Molukkers Huizen.

Voordat het monument werd onthuld was er een optreden van een Molukse dansgroep Bunga Tjengkeh uit Breda met enkele traditionele dansen; de groep meisjes in de leeftijd van ± zeven jaar werden door de aanwezigen enthousiast aangemoedigd. Vervolgens werd het monument onthuld door tante Noor Matitahatiwen namens de 1e generatie, Selie Gooijer-Tamaela namens de 2e generatieen Floyd Putuhena namens de 3e generatie. Aansluitend werden er toespraken gehouden door de volgende sprekers o.a. oud-wethouder Baljet, mevrouw van Driesten, Bram Wattilete namens de wijkraad en burgemeester Fons Hertog. Ter afsluiting overhandigde Rudi Sabandar uit naam van de Stichting 60 jaar Molukkers Huizen een oorkonde aan burgemeester Fons Hertog. De oorkonde symboliseert de eigendomoverdracht van het monument aan de gemeente Huizen. Na de onthulling was er tijd om het monument te bewonderen en foto`s/films te maken c.q. interviews te houden – waarbij uiteraard veelvuldig gebruik van werd gemaakt.

Gepland was om – na de onthulling – met alle aanwezigen naar stichting Gosepa te gaan lopen. Het weer liet het echter niet toe. Mede doordat het programma was uitgelopen en er een gezellige chaotische afsluiting van de onthullingceremonie was ontstaan zijn de aanwezigen op eigen gelegenheid naar stichting Gosepa gegaan waar het programma verder werd voortgezet met een feestavond. De avond werd geopend met koffie/thee met gebak en een optreden van vocalgroep Crescendo. Er volgden optredens van rapgroup H.I.T.S., de band Uliaser en een reünieoptreden van de bijna voltallige groep “The Eagles”. In de jaren zestig en zeventig was deze band landelijk zeer populair m.n. binnen de Molukse gemeenschap. De groep heeft zijn naam later veranderd in Massada vanwege de opkomst van de populaire Amerikaanse groep The Eagles. De groep Massada is weliswaar nog steeds actief maar in een geheel andere bezetting. Ook de meisjesdansgroep uit Breda kreeg de smaak te pakken en wilden nog een keer optreden. Zij lieten aan het publiek zien dat zij nog meerdere dansuitvoeringen beheersten. Uiteraard weer onder luide aanmoediging van de aanwezigen. Ook aan de inwendige mens werd gedacht.

De organisatie had voor de catering gezorgd zodat de aanwezigen niets te kort kwamen. De avond verliep verder gezellig tot in de kleine uurtjes waarbij veel gedanst werd op de muziek van de groep Uliaser en The Eagles. Uiteraard werden er weer vele herinneringen opgehaald over de tijd in Kamp Almere tussen oud-bewoners en huidige bewoners uit de Molukse gemeenschap.

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde onthulling van het Herdenkingsmonument. En dankt hierbij nogmaals iedereen die het mogelijk heeft gemaakt tot het totstandkoming van het monument.

22 maart 2014

Stichting 60 jaar Molukkers Huizen

Met dank aan William Wattimury –

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is underline-design-2.png