Benefietconcert

Benefietconcert vrijdag 21 maart 2014

Ter gelegenheid van de onthulling Moluks Herdenkingsmonument

Het initiatief voor het Benefietconcert kwam o.a. van Seli Gooijer-Tamaela, één van de leden van de Stichting 60 Jaar Molukkers in Huizen. Seli is actief lid van zowel de koren Deo Juvante als het Moluks gemengd koor uit Huizen.

De opening van de avond werd gehouden door Mw Ans Haarman. Zij heet een ieder van harte welkom op deze speciale Benefietavond en presenteert de namen van alle medewerkenden die zich belangeloos aan deze avond deelnemen. Aan het woord Max Wattimena; hij verwelkomt de aanwezigen ds. Koppenhol, da. Hasselt-Hattu, soliste Willemijn, de koren Deo Juvante, gospelkoren Crescendo, Chris Latul en het gemengd Moluks koor.

In het kort neemt hij ons mee en laat de aanwezigen terugblikken naar – vandaag 21 maart 2014 –
exact 63 jaar geleden – de aankomst van de 1e generatie Molukkers in Nederland – de Gevoelens en Emoties.
In het kort: vertrek vanuit de haven van Surabaya 20 februari 1951 met het schip Kota Inten; aankomst in Nederland 21 maart 1951 haven van Rotterdam. Van Rotterdam via Amersfoort naar Huizen woonoord Kamp Almère, 60 KNIL militairen, 20 vrijgezellen in totaal ruim 200 personen.
In Port Said ontvingen de KNIL-/Landmacht-vaders een dikke KNIL militairenlegerjas, de moeders waren slechts gehuld in hun dunne kain en kebaja met als schoeisel sandalen en dit terwijl bij aankomst het regende en licht sneeuwde. Aankomst in Nederland kreeg de KNL-Landmacht militairen te horen dat zij ontslagen zijn uit het leger. Verdriet, boosheid en teleurstelling overheerst; moeders die zich zorgen maakten.
De koffer met kleding/huisraad staat paraat, want het betrof een ‘tijdelijk’ verblijf voor een periode van 6 maanden. Inmiddels 63 jaar later : GEEN enkel KNIL-/Marineman van de 1e generatie Molukkers is nog in leven; slechts 9 moeders, waaronder – vanavond in de zaal aanwezig – mw. Nitalessy in de leeftijd van 90 jaar.

Deze woorden liepen als een rode draad door de avond heen

“ Het GEDENKEN – GEVOELENS & EMOTIES – DIENEN”

Samenzang volgt onder orgelbegeleiding van Bert Moll, waarna ds. Koppenhol ons voor zal gaan
in gebed waarin het woord ‘Emotie’ een grote rol speelt. Hij memoreert de samenwerking, welke 20 jaargeleden heeft plaatsgevonden en naar de fijne samenkomst vanavond.

Poster Benefiet 21 maartMet de woorden: ‘Dat wij U samen mogen loven en prijzen is een werk van Uw Voorzienigheid’ .
Ds. Koppenhol koos als tekst voor deze avond Psalm 146 “Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer. De Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij.Uw God Sion is van generatie op generatie!.”

Muzikaal intermezzo volgt met o.a. Gospelgroep Crescendo; vocaliste Willemijn onder begeleiding van dhr. Bert Moll en vocalgroep Chris Latul.

Voordracht Myrna Thenu “Een Ode aan de 1e generatie Molukkers.”

Een Vreemdeling in den Vreemde
Ver weg van Mijn Vaderland ben ik een vreemdeling geworden – In den vreemde
En Gij God hebt mij gehuisvest
En in het land hunner hebt Gij mij onderhouden.
Uw inzettingen zijn mij tot een snarenspel in het huis van mijn vreemdelingenschap
Mijn lot is bestendig in Uw veilige handen
Mijn BESCHERMER – U – roep ik aan
Mijn REDDER leidt Uw volk
Mijn HERDER – Uw Staf troost mij
Uw Genade en Uw Liefde, ik behoor U toe
Ik dank U Vader – Heer van de Hemelen
De Almachtige die IS en die WAS
U zij de Lof, de Heerlijkheid en Dankzegging – AMEN.

O.l.v. Christina Parinussa brengt het Moluks gemengd koor het lied ten gehore

Pengasihan Allah kepada Umatnya’.
Jauh dari Tanahku, dagang di dunia
Nasib seorang pun Rahasia penuh
Juru Selamatku, pimpinlah Umatmu
Rahmat dan Kasihmu, Kami ini MilikMu
Tuhanku, Gembalaku, TongkatMu Penghiburku
Engkau Perlindunganku
Ku berseru pada Mu
ABBA, oh Tuhanku, Mahakuasa penuh
Muliakan hikmat MU – Kami ucapan sjukur –
AMIN pujian sjukur

Het woord is aan Ds. Koppenhol die zeer vereerd is om vanavond hier te mogen staan en deel kan nemen aan het Benefietconcert ter herdenking / manifest tbv het Herdenkingsmonument.

In het kort enkele citaten van ds. Koppenhol: ‘U wilt uw eigen domein bewaren. DSC_9479 copy Daar hebben we alle begrip en bewondering voor en dat is ook zeer gepast. En daar is deze samenkomst ook een teken van.
Het Monument een man en een vrouw met een bijbel in haar hand – geplaatst naast de Pnielkerk. Pniël hetgeen betekent aangezicht van God; dat heeft Jakob gedaan. Psalm 146 God in het aangezicht zien. En U het Molukse Volk, uw aanwezigheid in eigenheid als een geschenk en opdracht aan onze God. De God van deze wereld van àlle volken. Ds. Koppenhol memoreert de nagedachtenis aan wijlen ds. Talahatu, welke hij in hoge Ere houdt; evenals de koren ‘de veelkleurigheid, wij genieten van de klanken die liturgisch veelzijdig is’.

De samenwerking tussen de Hervormde Kerken en de Moluks Evangelische kerk bestaat al een geruim aantal jaren. Met Pinksteren zong o.a. in de Zenderkerk het Molukse koor o.l.v. de heren Lahumeten en Papilaja. Ook staat hij stil bij het overlijden van de 2 leden uit de Molukse gemeenschap en bid voor hun nagedachtenis en de familieleden.

“Samen zijn wij hier 2 gemeenten, bevolkingsgroepen aan elkaar verbonden en geschonken! Laten we niet van elkaar vervreemden, laten wij elkaars noden en vreugden in het oog houden! Betrokkenheid met elkaars reilen en zeilen. Trouw en verantwoordelijkheid.”
GEDENKEN : dat houdt de relatie meer als 60 jaar bestaan in stand. Wij wensen u een Gedenken toe waarin oude wonden opspelen in hun littekens, maar toch als geheeld worden ervaren – genezen! Wij wensen u een GEDENKEN toe waarin nieuwe impulsen van activiteit.
In het Monument wat onthuld wordt – zie ik een Man- Vrouw – en de Bijbel, dan komt het woord “DIENEN” in mij op. DIENEN : daarin mogen wij tot ontplooiing komen en dat mag
naar voren komen. DIENST : in Trouw en in Verantwoordelijkheid, niet in een zucht
naar macht. U hebt ervoor gestaan – Trouw en Verantwoordelijkheid
U hebt ervoor gestreden – U hebt ervoor geleden!
“GEDENKEN is NIET vergeten; maar Gedenken is ontdekken! Het deksel eraf halen,
ontdekken wat wezenlijk is. Onze Hoop op God stellen, Zijn daden niet vergeten;
Zijn Geboden bewaren!”
Hij eindigt met de woorden: Dit wil ik graag tot u zeggen.

Ds. Koppenhol kondigt vervolgens de collecte aan met de woorden:
“Geef echt een gave waarvan u zegt: Daarin speelt mee mijn liefde en dankbaarheid
voor wat de Molukse gemeente ook in ons midden mag betekenen!”

Collecte en samenzang, gevolg door het 2e gedeelte van het muzikaal intermezzo.

benefietconcert_zangkoor

Na afloop van de avond een dankwoord uitgesproken door Seli Gooijer-Tamaela en boeketten overhandigd aan alle medewerkenden aan het Benefietconcert door Jacqueline Hamstra-Tamaela en Flora Manuputty – Lahumeten.
Ook werd bekendgemaakt de opbrengst van de collecte : € 1.779,20.
Onze dank gaat uit naar alle aanwezigen voor dit groots en grandioos gebaar en aan allen die het mogelijk hebben gemaakt!

Na afloop is er gelegenheid om een drankje (tegen een kleine betaling) te verkrijgen met heerlijke Molukse lekkernijen.

Ter afsluiting gaat Otjep Bonjaktutur, lid van de Kerkenraad Pniëlkerk , ons voor in het gebed.
Voordat hij eindigt wil Otjep nog even stilstaan bij al het gebeuren rondom “het Herdenken” en
een tekst uit de Bijbel voordragen, 1 Korinthiërs 3 vers 6, welk luidt als volgt:

“IK HEB GEPLANT, APOLOS HEEFT BEGOTEN, MAAR GOD HEEFT LATEN GROEIEN!”
“Aku menenam, Apolos menjiram tetapi Allah jg memberi Pertumbuhan!”

De tekst herinnert ons aan de aankomst van onze ouders in Nederland en het ontstaan en oprichting van de Moluks Evangelische Kerk op 24.11.1952. Het symbool van de GIM in Nederland – het FUNDAMENT van Gods Huis.
Het gebed – in het Maleis en Nederlands – waarin wij God onze dankbaarheid willen betonen voor deze GEDENKWAARDIGE avond. Wij vragen Uw Zegen voor morgen bij de Kerkdienst ,
de Onthulling van het Monument en de Samenkomst in Stichting Gosepa.
Voor iedereen een behouden en veilig thuiskomst.

‘Wij wilen onze ouders die zijn heengegaan in stilte herdenken;
de ouders die vergrijsd zijn in den vreemde aan u opdragen,
geef hen Uw kracht in hun ouderdom opdat zij de Schaduw
mogen zijn in ons midden.’

Tidak lupah juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Maluku.
Tuhan juga memberkati mereka.
Bapa memberkati kami juga disini, supaja lewat kehadiran kami disini juga
boleh menjadi berkat bagai Tanah Air Ku MALUKU-Manis-é !