2e generatie…sidi…belijdenis

In de Molukse gemeenschap manifesteert de religie

zich bij uitstek bij belangrijke momenten in het leven van een individu en de verschillende fasen die hij/zij doorloopt als lid van een geloofsgemeenschap.

(Gepubliceerd 02 februari 2016)


De doop van kinderen symboliseert de opname in de kerkelijke gemeenschap van hun ouders.

In de Molukse gemeenschap spelen daarbij de peetouders, de bapak en mama sereni (van nasarani, christenen) een grote rol. Binnen de protestantse gemeenschap wordt de zondagsschool gevolgd door enkele jaren catechisatie die uitmonden in de belijdenis, sidi.

foto002

Na ten overstaande van vrienden en familieleden in de kerk door de predikant en de kerkraad te zijn bevraagd over de kennis van het geloof, de periksa, worden de belijdeniskandidaten in een speciale dienst bevestigd. Als sidi baru, nieuwe lidmaten, hebben ze vanaf dat moment het recht om deel te nemen aan het Avondmaal en worden ze als volwaardig lid van hun kerkgenootschap gezien.