U heeft ons gesteund…

Dank woord

Het bestuur van Stichting 60Jaar Molukkers Huizen bedankt via deze weg alle sponsoren (organisatie’s, verenigingen, bedrijven en particulieren) voor de financiele bijdragen welke tot het gewenste einddoel hebben geleid.

!een speciaal dankwoord gericht aan u allen!

 

Terimah Kasih!